Quality & food safety
X

Responsibility

Quality & food safety

Quality seed. Gentle processing.

Group Vandamme is trots om te kunnen werken met geselecteerde leveranciers. Deze selectie gebeurt op basis van kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoorde bedrijfsvoering. Voor de aanlevering van de oliezaden wordt strikt toegezien op het voeren van gedocumenteerde ‘Good  Agricultural Practices’. Er wordt enkel gebruik gemaakt van  GMO-vrije grondstoffen van Europese origine.

Kwaliteit is en blijft mensenwerk. Door de technologische vooruitgang kunnen we deze kwaliteit verhogen en nauwgezet opvolgen.

In het crushing proces  is het belangrijk om continu de olie en cake kwaliteiten van de persen te beheersen. Voor de extractie- en raffinageafdeling wordt de kwaliteit nauwlettend door een eigen controle labo opgevolgd op het niveau van de verschillende proces stappen en niet enkel op de afgewerkte producten. De integratie van onze raffinaderij en crush zorgen er voor dat enkel vers geproduceerde ruwe plantaardige oliën worden geraffineerd zonder enige vorm van tussenopslag, koeling, verwarming of welke behandeling dan ook. Het geeft ons ook de nodige zekerheid omtrent de herkomst van de ruwe oliën daar deze in de eigen fabriek worden geproduceerd.

Bij Group Vandamme wordt fysisch geraffineerd. Naast de dosering van een kleine hoeveel organisch voedingszuur, citroenzuur,in de degumming wordt in de fysische raffinage verder geen chemicaliën gebruikt. Alle proces stappen gebeuren op een fysische wijze. Een nauwkeurige controle van de temperaturen garandeert zeer lage transvetzuur gehaltes in de geraffineerde oliën Elke stap binnen ons productieproces is uitgewerkt onder strikte hygiënische condities en in een gesloten systeem wat de kans op mogelijke contaminatie quasi tot nul herleidt. Door het gebruik van een fysische raffinage worden er ook geen soapstocks of waswaters geproduceerd waardoor deze manier van raffineren zeer milieuvriendelijk is.

In 1997 werd binnen Group Vandamme het HACCP-kwaliteitssysteem geïmplementeerd wat leidde tot de certificatie van het systeem in het najaar van 2001. Sinds 2012 is het bedrijf FSSC22000 gecertificeerd . HACCP is een gestructureerde benadering die de veiligheid van de producten voor de consument / gebruiker beheerst. Het streefdoel van ons kwaliteitssysteem is om voortdurend de organisatie, de kwaliteit van onze producten en diensten, de werkomgeving te verbeteren en de belasting van het milieu te verminderen en te voorkomen. Jaarlijks wordt  Group Vandamme meermaals geaudit door erkende certificeringbureaus en klanten.

De eiwitrijke producten  vinden hun afzet in de veevoederindustrie. Voor deze producten zijn wij sinds het voorjaar 2002 FCA gecertificeerd bij OVOCOM.
In het kader van de autocontrole staat traceerbaarheid zeer hoog in ons vaandel. Alle eindproducten kunnen binnen een zeer korte tijdspanne getraceerd worden tot aan de grondstof.

Hierbij beschikken wij tevens over de nodige garanties van onze leveranciers dat de grondstoffen die zij ons toeleveren ook binnen de kortste tijd te traceren zijn. Zodat er zekerheid is dat elke schakel in de ketting de voedselveiligheid en kwaliteit van zijn activiteit heeft geborgd.

Door de hoge omzet van onze productie kunnen wij de versheid van onze producten ten allen tijde waarborgen.

Naast interne analyses worden erin het kader van ons doorgedreven monitoring plan analyses uitgevoerd op de geraffineerde plantaardige olie door verscheidene erkende externe labo’s. Analyses die onder andere worden uitgevoerd zijn:

  • Pesticiden
  • Mycotoxines
  • PAK’s
  • Dioxine (dioxine like PCB en non-dioxine like PCB)
  • Zware metalen
  • MCPD esters

Kosher: Group Vandamme is Kosher gecertificeerd. Op aanvraag wordt een certificaat ter beschikking gesteld.

Allergenen: Geraffineerde maïsolie en geraffineerde high oleic zonnebloemolie zijn beide niet gekend als allergeen (Europese Richtlijn 2003/89/EG).

GGO: In overeenstemming met de EU-reglementeringen EG/1829/2003 en EG/1830/2003, betrekken wij enkel grondstoffen van conventionele niet-GGO oorsprong.

Sinds 2003 is Group Vandamme toegetreden tot het Benchmarking Convenant. Hierbij is een energieplan opgemaakt die maatregelen omvat om op een zo efficiënt mogelijke manier te werken.