Sustainability
X

Responsibility

Sustainability

Duurzaamheid wint meer en meer aan belangrijkheid. Geen gezonde en lekkere voeding voor mens en dier zonder een gezond landbouwbeheer. Group Vandamme steunt dit idee door steeds meer te werken met Europese grondstoffenleveranciers die deze stelling volgen.

Group Vandamme staat garant voor het leveren van voedselveilige producten van hoogstaande kwaliteit, met zorg voor mens en milieu. Group Vandamme is trots om deze producten te kunnen bieden en kan dit ook garanderen door een zorgvuldig beleid dat voldoet aan de hoogste wetgeving en kwaliteitsnormen.

In het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) ontwikkeld door de Verenigde Naties in 2015 levert Group Vandamme een actieve bijdrage hieraan door eigen duurzaamheidsinitiatieven op te lijsten en uit te rollen.

Als producent van kwalitatief hoogstaande voedingsoliën draagt Group Vandamme actief bij tot de invulling van SDG nr.2 zero hunger doelstelling. Verder proberen we een antwoord te bieden aan de globale grote vraag naar eiwitrijke producten
door afzet van onze eiwitrijke schroten in de mengvoederindustrie.

SDG nr. 12 beschrijft duurzaamheidsdoelstellingen aangaande verantwoorde, duurzame productie.
Als verwerker vormt Group Vandamme de schakel tussen grondstoffenleveranciers en voedingsbedrijven.
Bij de selectie van grondstoffen kiest Group Vandamme resoluut voor Europese, lokale grondstoffen leveranciers. Tijdens het inkoopproces zetten we maximum in op grondstoffen met duurzaamheid labels zoals 2BSVS en ISCC. Voor de logistieke aan- en afvoer van de grondstoffen, plantaardige oliën en eiwit- of vezelrijke bijproducten benutten we maximaal waterwegen en spoorvervoer.
In productiebedrijven is er een algemene behoefte aan een uniforme methodologie om milieu effecten te meten en te verzamelen. De Europese Commissie lanceerde hiertoe in haar aanbeveling 2013/179 de Product Milieu Footprint (PEF) methode om milieueffecten van food en non-food producten te meten. Het onderbouwen van groene claims op producten gebeurt aan de hand van Product Milieu Footprint Categorie regels (PEFCR’s). Fediol -de Europese-plantaardige olie en proteïne sectororganisatie – werkt sinds 2020 aan een update van de environmental life cycle assessment (LCA) gegevens van geraffineerde plantaardige oliën op basis van een database goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze LCA data detecteren de ecologische hotspots van geproduceerde, Europese plantaardige oliën gedurende hun hele levenscyclus. Een dergelijke LCA kan als basis dienen voor het continu verkleinen van de ecologische voetafdruk. Het is een universeel hulpmiddel om de milieuprestaties van plantaardige oliën op een transparante, betrouwbare en vergelijkbare manier te communiceren. Als primaire food processor zetelt group Vandamme als Fediol lid in deze Europese LCA exptertengroep.
Als primaire processor is group Vandamme lid van het EBO, een energie monitoring systeem ontwikkeld door de Vlaamse overheid in lijn met de vereisten vastgelegd in het Verdrag van Kyoto (1997) dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen reguleert. Group Vandamme zet maximaal in op het hergebruik van proceswater en andere hulpstoffen tijdens het productieproces. Hierdoor zijn de restafvalstromen quasi nihil in onze productievestigingen. Ten slotte houdt de directie rekening met duurzaamheid thema’s bij het nemen van toekomstige investeringsbeslissingen.

SDG nr.17 beschrijft partnerships om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Group Vandamme wil verder transparant communiceren over duurzaamheid via:
-ons lidmaatschap in het Sedex platform;
-deelname aan klanten enquêtes in duurzaamheidsplatformen zoals CDP en Ecovadis.